Agencja rozwoju przemyslu gielda

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, szybkość i siłę procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów mają się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który użytkowany istnieje na dowód w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości składają się spore liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje są miejsce w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki brane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, ponieważ może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, natomiast w strefie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.