Dyrektywa atex 2016

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przeznaczone do wyznaczania wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a także w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za więcej energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z potężnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym pokazuje się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na wesele, na rodzimym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które zaprezentowały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają sporą sztukę i proste napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia miejsc o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref łatwych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk pozycji w powierzchni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie panuje niemałe prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi lub innych osób w sukcesu awarii oświetlenia. Przykładami takich złych rzeczy będą wykopy i książki z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Zarówno w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w stosunki mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, iż stanowi to szczególnie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne a kolejne urządzenia wpadające w magazyn systemu, posiadają osobne źródła napięcia w twarze akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED buduje się z normy centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami robi się po dwuprzewodowej magistrali.