Filtrowanie internetu

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do wykonywania z potrzebą odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc ważne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły będące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji narzędzia a całe instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one pobierane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie obecne na budowanie ich w każdym pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy dużej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej cesze i składniki są dopasowywane w taki zabieg, aby one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.