Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki, Książce i Polityki Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy zakład musi przygotować "Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem". Dotyczy to przepisów BHP powiązanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego modelu dokument? Dokument zabezpieczenia przed wybuchem pragnie być postawiony przed podmioty, które pokazują procesy produkcyjne i/lub technologiczne z zastosowaniem produktów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, to uczestniczy w opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego wyraża się dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Dokument tego standardu powinien wynosić określone reklamy na problem środków ochronnych i ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych. Do ostatniego obowiązkowe jest także oświadczenie pracodawcy o zdrowym i wygodnych funkcjonowaniu urządzeń oraz dokonaniu oceny ryzyka powiązanego z możliwością eksplozji. Dokument powinien zawierać także potwierdzenie realizowania przez akcesorium oraz organizacji wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa i konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą również pracowników, zatem w oświadczeniu musi odnaleźć się dana o tym, jakie środki ochrony wykorzystywane są również dla nich, a też jako koordynowane jest wprowadzanie bezpieczeństwa w tłu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu? Ocena ryzyka wybuchu winna stanowić zrealizowana przez specjalisty w niniejszej rzeczy. Prawdopodobnie stanowić nim np. rzeczoznawca budowlany, sam i dokument wystawiana jest przez panującego na bazie posiadanych certyfikatów oraz znajomości procesu technologicznego.