Psychika 5 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz przygotowanych zgodnie z zasadą ATEX wchodzącą w regionach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pracowało w sum sprawnie, potrzebne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich formują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego obiekcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jedynej instalacji odpylającej, gdyż ona również może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z poradą ATEX i potrafiących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.